Databáze světových lékařských kongresů

O projektu

AIFP

Databáze kongresů je projektem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), jehož cílem je přispět k větší transparenci ve vztazích mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem a etické kultivaci zdravotnictví v České republice.

Databáze obsahují přehledy světových lékařských kongresů, na nichž je účast českých lékařů sponzorována členskými společnostmi AIFP. Více podrobností naleznete v sekci „Údaje v databázi

Účast českých lékařů na zahraničních kongresech bývá často tématem veřejné diskuse. Mnohdy je zpochybňován význam této důležité formy vzdělávání a odborná úroveň prezentovaných poznatků. Je nutné zdůraznit, že účast lékařů na kongresech je naprosto legitimní a má pro odborníky a jejich pacienty neoddiskutovatelný přínos, neboť jsou pořádány renomovanými zdravotnickými organizacemi, odbornými společnostmi nebo specializovanými agenturami. Lékaři na těchto vědeckých akcích získávají cenné znalosti a zkušenosti, které mohou uplatnit v české medicíně. Tyto informace přitom nejsou k dispozici ani v odborných publikacích, ani ve veřejně dostupných zdrojích, např. na internetu. Zároveň jsou v kontaktu se špičkovými odborníky různých specializací, s nimiž mohou odbornou problematiku diskutovat.

Účast na těchto mezinárodních akcích by měla být přirozenou součástí vzdělávání mladých lékařů i jejich zkušenějších kolegů.