Databáze světových lékařských kongresů

O AIFP

AIFP sdružuje výzkumně orientované farmaceutické společnosti působící v České republice. Vznikla v roce 1993 a je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) se sídlem v Bruselu. Úlohou asociace je podporovat podmínky pro výzkum a vývoj nových léčiv, zejména důslednou ochranu duševního vlastnictví a nediskriminační podmínky pro vstup inovativních léků na farmaceutický trh. Dlouhodobě se také zasazuje o dodržování etických principů ve vztazích mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem.

Všechny členské společnosti se zavázaly dodržovat Etický kodex AIFP. V prosinci 2008 zároveň podepsaly spolu se zástupci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Společnou deklaraci ČLS JEP a AIFP („Disclaimer“), která jasně stanovuje pravidla vzájemné interakce lékařů a průmyslu. Deklarace mimo jiné přesně definuje i to, jaká odborná a vzdělávací setkání může farmaceutický průmysl pro lékaře sponzorovat a za jakých podmínek.

Více informací o asociaci naleznete na www.aifp.cz.

Kontakt:

Vaše dotazy k projektu zasílejte na e-mailovou adresu vojtech.pour@aifp.cz.
Na této adrese zároveň uvítáme všechny Vaše komentáře či připomínky k tématu etiky.