Databáze světových lékařských kongresů

Jaké údaje lze nalézt v databázi

Na těchto stránkách naleznete dvě dílčí databáze.

Databáze světových lékařských kongresů obsahuje přehled světových kongresů pořádaných třetími stranami, na nichž je účast českých lékařů sponzorována členskými společnostmi AIFP. V databázi CME Disclosure je uveřejňována členy AIFP sponzorovaná účast odborníků na kongresech, které jsou organizovány specializovanými agenturami (tzv. PCO, Professional Congress Organizer). Tato databáze vznikla jako vlastní projekt AIFP s cílem doplnit celoevropskou iniciativu Transparentní spolupráce, v jejímž rámci vznikla původní Databáze lékařských kongresů. Jejím úkolem je další prohloubení transparentnosti vztahů mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem.

V obou databázích je kromě názvu odborné akce zveřejněn také termín a místo konání, pořadatel a odkaz na webové stránky kongresu. Díky tomu je možné zjistit detailní informace o organizující společnosti, programu akce či přednášejících. Každý návštěvník stránek tak může velmi snadno dohledat všechny důležité podrobnosti o dané odborné akci.

Databázi kongresů jsou zahrnuty lékařské kongresy, které se uskutečnily od začátku roku 2011. Prvním rokem sběru dat pro CME Disclosure byl rok 2018.

Údaje do jednotlivých databází poskytují všechny členské společnosti AIFP, a to vždy zpětně za období jednoho kalendářního roku. Kompletní seznam členů naleznete na www.aifp.cz.

Právní služby zajišťující provoz databáze CME Disclosure poskytuje Baker & McKenzie.

Baker McKenzie